موسسه زبان خارجه بين الملل كاشان
آزمونهای بزرگسالان ( Cutting Edge)
آزمونهای کودکان و نوجوانان( Adventure)
آزمون میانترم ادونچر 1a
آزمون میانترم ادونچر 1a

نکاتی که باید در مورد آزمون مد نظر داشته باشید:

1- آزمون بر اساس کتاب و مطالب تدریس شده در کلاس می باشد.

2- صورت هر سوال را با دقت بخوانید سپس به سوال پاسخ دهید.

3- به محض شروع آزمون، تایم معکوس شروع می شود و بعد از اتمام وقت دیگر قادر به ادامه نیستید. در ضمن فقط یک مرتبه می توانید تست را بزنید.

4- بعضی سوالات این قابلیت را دارند که دو مرتبه اصلاح شوند. ( مثال دیکته)

5- قوانین نقطه گذاری و نوشتاری رعایت گردد. ( در صورت رعایت نکردن نقطه، علامت سوال، حرف یزرگ اول جمله و ... نمره ایی تعلق نمیگیرد.)

6-  در پایان از صفحه نتیجه آزمون پرینت و پا عکس گرفته و در صورت نیاز برای استاد کلاس ارسال کنید.

آزمونهای خردسالان ( Phonics)